Książka jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych nośników wiedzy. Kontakt z nią powinien być naturalną potrzebą każdego dziecka. Czynność czytania literatury winna być rozbudzana przez rodziców od najwcześniejszych lat życia dziecka choćby poprzez czytanie bajek.

Pomimo występowania nowoczesnych środków przekazu informacji dostępnych przez Internet to właśnie kontakt z książką był tak wyjątkowy i niezbędny. Część rodziców zaszczepia w swoich dzieciach nawyk sięgania po książki i poświęca dużą ilość czasu na wprowadzenie dziecka w świat literatury i ich bohaterów.

Często się zdarza, że wraz z rozwojem emocjonalnym i intelektualnym czytanie książek jest zamieniane na łatwe i szybko przekazywane informacje. W efekcie zaniku czynności czytania, dzieci coraz gorzej znają język, nie rozumieją prostych tekstów i poleceń. W późniejszym czasie coraz mniej samodzielnie czytają, ponieważ czytanie ich męczy, a słowa i zdania zawarte w książce są dla nich niezrozumiałe, trudne i nudne. Wygodnym rozwiązaniem zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest ekranizacja wielu baśni, bajek i powieści. Takie rozwiązanie zaoszczędza dużo czasu, a jednocześnie nie wymaga od odbiorcy głębszego myślenia, uruchomienia wyobraźni i przeniesienia się w świat fantazji. Wystarczy bierny odbiór.  Pociechy bardzo chętnie siadają przed telewizorem, komputerem oglądając interesującą bajkę, czy wymaganą lekturę. Jest to bardzo powszechne zjawisko, zwłaszcza, kiedy świat mediów kreuje otaczającą nas rzeczywistość .

Zalety czytania książek są ogromne i dają wiele korzyści, wpływają na poszczególne sfery rozwoju dziecka. Duże znaczenie w postrzeganiu książki ma wzorzec wyniesiony z domu. Nie wszyscy zaznali w domu przyjemności czytania i słuchania bajek na kolanach u rodziców, dlatego np. dopiero przedszkole stwarza możliwość pierwszego kontaktu z książką. Z obserwacji dzieci widać, że uwielbiają one słuchać i oglądać książki z obrazkami, a z czasem je czytać. Poprzez kontakt z książką młody człowiek potrafi zbudować swój własny świat wartości, na podstawie, którego buduje przyszłe życie.

 Najważniejsze zalety czytania dzieciom książek:

 • Czytanie rozwija mowę i pamięć
 • Rozbudza ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych.
 • Kształtuje pozytywny obraz siebie
 • Kształtuje wrażliwość moralną dziecka
 • Pomaga w budowaniu własnego poczucia wartości
 • Pomaga pokonać wiele problemów w okresie dorastania
 • Buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicami a dziećmi
 • Rozwija koncentrację uwagi
 • Uczy logicznego myślenia
 • Poszerza wiedzę o świecie
 • Rozwija wyobraźnię i fantazję
 • Wzbogaca słownictwo
 • Uczy odróżniać dobro od zła
 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania, postawy i nawyki

Wszystkim nam przyświeca jeden cel. Jest nim wychowanie szczęśliwego i mądrego dziecka. Ważnym krokiem do tego jest codzienne i systematyczne czytanie książki.  Każde dziecko bez względu na wiek powinno zaznajamiać się z treścią rodzimej literatury. Czynności takie wymagają niewielkiego nakładu czasu ze strony dorosłych. Ponadto są proste, i wymagają niewielkich nakładów finansowych w stosunku do osiąganych efektów. Jest wiele możliwości, z których można skorzystać w celu pozyskania ciekawej pozycji książkowej. Można zacząć od zapisania się do miejskiej biblioteki lub skorzystać z antykwariatów gdzie można kupić interesujące pozycje książkowe.

Opracowała: Monika Kucab