Zarząd Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca –Joanna Woźny

Zastępca – Małgorzata Woźny

Skarbnik/Sekretarz – Małgorzata Płonka

Komisja rewizyjna:

Aleksandra Malec

Jadwiga Rojek