Przedszkole Publiczne nr 10 w Rzeszowie w roku szkolnym 2023/2024 decyzją Rady Pedagogicznej podejmować będzie działania, aby stać się Przedszkolem Promującym Zdrowie (PPZ). Rozpoczęliśmy I etap tzw. okres przygotowawczy do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Koncepcja programu PPZ opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną, a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola.

Przedszkole promujące zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);
  • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Celem i zadaniem Przedszkola Promującego Zdrowie jest wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie  całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącym Promocji Zdrowia

https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

https://www.ore.edu.pl/2017/11/przedszkole-promujace-zdrowie-poradnik-dla-przedszkoli-i-osob-wspierajacych-ich-dzialania-w-zakresie-promocji-zdrowia/

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Anna Micał – Ampaw – koordynator

Justyna Bereś – nauczyciel