Najważniejszą dla prawidłowego rozwoju dzieci aktywnością jest zabawa, w naszym przedszkolu dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy. Ponieważ małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość , poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słów i rozwinąć umiejętności logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania.

W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu obowiązują następujące programy:

 1. Podstawa programowa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”, autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej.
 3. Program realizowany w roku szkolnym 2019/2020 „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” rozwijający zamiłowanie do czytelnictwa już od najmłodszych lat.

Nasze przedszkolaki uczestniczą w następujących zajęciach:

 1. Zajęcia z angielskiego – odbywają się one poprzez śpiewanie piosenek, naukę wierszyków, uczestniczenie w grach i zabawach ruchowych.
 2. Zajęcia plastyczne – w trakcie których dzieci poznają nowe techniki plastyczne: malowanie na szkle, rysowanie węglem, kredą, świecą, prace z bibułą, ciastoliną, masą solną, wyklejanki, wydzieranki, itp.
 3. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, gromadzenie okazów przyrodniczych, sadzenie i pielęgnacja roślin, budzenie świadomości ekologicznej.
 4. Zajęcia umuzykalniająceelementy metody Carla Orffa – głównym elementem metody jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, a najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Są to zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka, dające maluchom możliwość wyczuwania własnego ciała przy akompaniamencie muzycznym.
 5. Metoda globalnego czytania Glenna Domana – metoda ta polega na nauce czytania całych wyrazów poprzez zapamiętywanie ich zapisu graficznego, przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, które mają rozwinięty wzrok i słuch (dotyczy również maluszków).
 6. Elementy pedagogiki zabawy wg Klanzy – wykorzystanie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci, nauki współistnienia w grupie, wyzwolenia aktywności i pobudzenia do ekspresji muzyczno-ruchowej, wyćwiczenia zręczności i sprawności manualnej.
 7. Przedstawienia teatralne – krótkie prezentacje teatralne w wykonaniu samych wychowanków (z użyciem pacynek, kukiełek, sylwet). Służą rozwijaniu wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci.
 8. Elementy dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – gry i zabawy kształtujące umiejętność liczenia, numerowania , klasyfikowania, dodawania, odejmowania.
 9. Elementy Metoda Dobrego Startu (MDS) – opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
 10. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.
 11. Inne atrakcje przedszkolne – mobilna filharmonia, spektakle teatralne w przedszkolu, wizyty w teatrze, uroczystości okolicznościowe, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.