Nasze przedszkole należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Dyrektor Zespołu – mgr inż. Maria Balawejder

Z-ca Dyrektora – mgr Anna Lisowicz

               Kadrę stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, samokształcenie) i pną się po poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Grupa 1

Nauczyciele: mgr Katarzyna Grabowiec, mgr Karolina Markowska
Pomoc nauczyciela: Bernarda Jasiewicz

Grupa 2

Nauczyciele: mgr Anna Ampaw- Micał, mgr Celina Młynek
Pomoc nauczyciela: Jolanta Kida

Grupa 3

Nauczyciele: mgr Justyna Bereś , mgr Monika Bober
Pomoc nauczyciela: Marta Kotowicz

Grupa 4

Nauczyciele: mgr Dorota Kochanowicz, mgr Jolanta Lew Pomoc nauczyciela: Małgorzata Fura

Grupa 5

Nauczyciele: mgr Ewa Łozińska, mgr Agnieszka Gawron

Pomoc nauczyciela: Teresa Maślanka

Angielski
Język angielski

mgr Aneta Bereś

Religia
Religia

ks.mgr Andrzej Tokarz