Nasze przedszkole należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Dyrektor Zespołu – mgr inż. Maria Balawejder

Z-ca Dyrektora – mgr Anna Lisowicz

               Kadrę stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, samokształcenie) i pną się po poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

a3

Nauczyciele: mgr Angelika Szuba, mgr Renata Woźniak
Pomoc nauczyciela: Jolanta Kida

a4

Nauczyciele: mgr Katarzyna Grabowiec, mgr Karolina Markowska
Pomoc nauczyciela: Bernarda Jasiewicz

a5

Nauczyciele: mgr Anna Micał - Ampaw, mgr Magdalena Kurpaska
Pomoc nauczyciela: Beata Kasiewicz

a6

Nauczyciele: mgr Agnieszka Gawron, mgr Stanisława Cierkos - Komosa
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Fura

aa6

Nauczyciele: mgr Justyna Bereś, mgr Monika Bober
Pomoc nauczyciela: Marta Kotowicz

Angielski
Język angielski

mgr Aneta Bereś

Religia
Religia

ks.mgr Andrzej Tokarz

GODZINY DOSTĘPNOŚCI