Sporządził : Elżbieta Hajnosz

Intendent

Paulina Reizer

Kucharz

Rafał Kiwała

Kucharz

Dyrektor

mgr inż. Maria Balawejder