Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych jest zadaniem trudnym. Rozpoczyna się ono już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu oraz w codziennym życiu. Wiąże się ono z rozwojem dojrzałej postawy patriotycznejw przyszłości. Aby efekt był satysfakcjonujący bardzo ważne jest, aby wszelkie odziaływania toczyły się na przestrzeni czasu i pozwalały młodym ludziom rozwijać pozytywne postawy do swojego kraju, regionu, miasta oraz najbliższego otoczenia w którym żyją.Zanim ukształtuje się ta właściwa postawa patriotyczna, wobec Ojczyznyjako integralnej całości, musimy wyrobić w dziecku przywiązanie do„małych a zarazem wielkich rzeczy” np. poszczególnych pojęć, którymi są: symbole narodowe, obyczaje, tradycje, obrzędy, ludzie z różnych grup społecznych itp.Wszystkiego tego, co związane jest z pojęciem patriotyzmu. Chcąc zaciekawić i zainteresować dziecko sprawami Ojczyzny należy stworzyć mu jak największą ilość kontaktów z kulturą, literaturą, przyrodą.

Od najmłodszych lat to rodzina ma największy wpływ na dziecko. Dobry przykład rodziców jest tu bardzo ważny, ponieważdostarcza mu właściwych postaw oraz wzorów zachowania. Mały człowiek naśladuje dorosłych, którymi są dla niego osoby najbliższe, głównie rodzice, którzy przekazują dziecku właściwe postawy patriotyczne i utożsamiają obraz Ojczyzny właśnie z rodziną. Na początku Ojczyznę dla dziecka stanowi najbliższe dla niego środowisko i miejsca. To właśnie tam odbywa się budzenie miłości i przywiązania do rodzinnego kraju. Chodzi tu głównie o kontakt z naturą w różnych jego aspektach, dzięki któremu poznaje ziemię ojczystą. W miarę upływu czasu środowisko to się znacznie poszerza o środowisko lokalne, miejsce zamieszkania, przedszkole oraz miejsca, w którym dziecko przebywa, na co dzień i czuje się tam bezpiecznie i pewnie. Systematyczne dostarczanie wiedzy o najbliższym otoczeniu, zapoznawanie dzieci z wierszami, opowiadaniami, baśniami i legendami, stanowiąwiedzę o dawnych czasach.Ich treści przemawiają do świadomości dziecka poruszają, zastanawiają jednocześnie budzą refleksje nad postępowaniem różnych ludzi oraz zachęcają do ich naśladowania.Pielęgnowanie tych najważniejszych tradycji jest równie istotne w kształtowaniu patriotyzmu u małego dziecka.Przykładem tego są Obchody Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych i innych. Są one podstawowym elementem kultury naszego kraju. Kształtując postawę patriotyczną skupiamy się również, aby młode pokolenie pamiętało o wartościach historycznych, miejscachpamięci narodowej, oraz bohaterach narodowych, którzy w przeszłości,przyczynili się do niepodległości naszego kraju.

Mając na myśli wychowanie patriotyczne mamy na celu, aby dzieci uświadamiały sobie swą przynależność narodową, kształtowały postawy emocjonalnego przywiązania do swojego kraju, oraz rozwijały pozytywne zachowania społeczne przyszłego Polaka. My dorośli powinniśmy starać się pokazać młodym ludziom wszystko to, co w naszym kraju jest najpiękniejsze i niepowtarzalne. Wszystko co jest wartością samą w sobie odwiedzając miejsca, które związane są z historią Polskiczyli zamki, pałace, groty oraz pokazując polskie góry, morza, lasy, łąki i miejsca, które stanowią dla nas wartość.Przekazywanie dziecku pamięci o największych twórcachw historii Polski takich jak: Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko i wielu innych, jest równie istotne w kształtowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia.

Kształtowanie poczucia patriotyzmu u najmłodszych jest obowiązkiem każdego nas. To rodzice, nauczyciele i inne nam bliskie osobypowinni przygotowywać nowe pokolenie Polaków, które w przyszłości będziekochać swoją ojczyznę, oraz mieć do niej właściwy stosunek.

Opracowała: Monika Kucab

Źródło:

  1. Bulera M, Żuchełkowska K, Ukochany Kraj, umiłowany kraj, Wychowanie patriotyczne w przedszkolu, Bydgoszcz 1996.
  2. Jundził I., „O wychowaniu patriotycznym dzieci”, warszawa 1975.
  3. zsdabrowki.pl/kształtowanie_postaw_patriotycznych_u_ dzieci.