Zgodnie z regulaminem pracy dyrektor i wicedyrektor zespołu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w:

poniedziałek 15.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 12.00

oraz podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.

STATUT ZESPOŁU dostępny do wglądu rodziców w sekretariacie zespołu.

Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczono pana Roberta Sikorę. 

Adres

Ul. Staroniwska 55
35-101 Rzeszów

Telefon kontaktowy

Sekretariat: (017) 748 24 50
Księgowość: (017) 748 32 60
Intendent: (017) 748 32 55

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek


Przedszkole: 6:30 - 17:00
Sekretariat: 7:30 - 15:30
Księgowość: 7:00 - 15:00
Intendent: 6:30 - 14:30