Nabór do przedszkola 2024/2025

I ETAP

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym składają „Deklarację kontynuacji” bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza
w terminie: 12 lutego – 21 lutego 2024 roku.

Druk deklaracji dostępny jest u nauczycieli poszczególnych grup.

II ETAP

Rekrutacja (składanie „Wniosków”) na rok szkolny 2024/2025
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
rozpocznie się 26 lutego 2024 roku i trwać będzie do 8.03.2024 r. ( dotyczy dzieci nowych – ubiegających się o przyjęcie 1.09.2024 r. i odbywa się drogą elektroniczną.

Pod podanym adresem
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rzeszowprojekt/
dokonamy zapisu dziecka do przedszkola.
Po wprowadzeniu danych drogą on-line należy wniosek wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku dostarczyć do placówki pierwszej  preferencji/wyboru.