Przegląd Mody Ekologicznej

W dniu 25.10.2023 r. grupa AA6 reprezentowała nasze przedszkole na  XIII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Mody Ekologicznej zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie.

Głównymi celami przeglądu było m.in. kształtowanie proekologicznej postawy u dzieci, podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej, tworzenie warunków do podejmowania działalności twórczej, budzenie u dzieci zainteresowania sztuką oraz poznanie własnych możliwości poprzez występy przed publicznością.

Przedszkolaki zaprezentowały i doskonale sprawdziły się w rolach modeli i modelek. W ramach przeglądu dzieci zaprezentowały stroje ekologiczne z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu. Za udział w konkursie dzieci otrzymały nagrody indywidualne i upominki dla całej grupy.