Informacje

Zgodnie z regulaminem pracy dyrektor i wicedyrektor zespołu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w:

poniedziałek 15.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 12.00

oraz podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.

STATUT ZESPOŁU dostępny do wglądu rodziców w sekretariacie zespołu.

Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczono pana Roberta Sikorę.