Ogólnopolski projekt Edukacyjny „Idź Ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Idz Ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa,wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.