Rekrutacja uzupełniająca

Od 17 do 28 maja trwa nabór uzupełniający do placówek wychowania przedszkolnego. Wyjaśniamy, że punkty oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają, tak jak przedszkola całodzienną opiekę i wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę, szeroką ofertę zajęć, doskonałe wyposażenie, w tym place zabaw. Przy okazji dają dodatkowo możliwość korzystania z bazy szkoły oraz zatrudnionych w niej specjalistów. Opłaty za pobyt są na takim samym poziomie jak w przedszkolach.

Podczas trwającej aktualnie rekrutacji, można zapisać dziecko do punktów/oddziałów przedszkolnych przy:

🟡Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie

🟢SP2 Rzeszów (3-4-latki)

🔵SP 10 Rzeszów

🟣Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

🟠 Przedszkole Publiczne Nr 39 w Rzeszowie

Adres strony naboru:🌐https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/

Pełna lista wolnych miejsc

:🌐https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/FreePlaces

Serdecznie zapraszamy 😊👍