Instrukcja, jak otrzymać hasło do e-dziennika

  1. Otwieramy stronę: portal.resman.pl

2. Po lewej stronie wybieramy: Dziennik elektroniczny

3. Nie logujemy się, lecz wybieramy: Przywracanie dostępu do konta

4. Postępujemy zgodnie z instrukcją:

  • wprowadzamy swój e-mail
  • zaznaczamy opcję: Nie jestem robotem
  • klikamy: Wyślij wiadomość

5. Odczytujemy e-mail wysłany przez RESMAN i postępujemy zgodnie z przesłaną instrukcją

6. Po zalogowaniu w zakładce Pomoc znajdziemy instrukcję jak poruszać się w e- dzienniku

Uwaga: hasło mogą otrzymać tylko rodzice, którzy podali i potwierdzili swój adres e-mail