Informacje sekretariat

UWAGA ! W związku ze stanem epidemii niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów,
adres poczty elektronicznej:
sekretariat@zszp4.resman.pl oraz e-dziennik.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie:

Działające numery to:

17 748 24 50 – sekretariat

17 748 24 43 – księgowość

17 748 32 55 – intendent

17 748 32 60 – budynek przedszkola przy ul. Staroniwska 45.