Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego

1 września odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. Praca w przedszkolu odbywa się w trybie reżimu sanitarnego.

Rodzice przyprowadzający dzieci (dotyczy grup II – V) nie wchodzą do budynku, dzieci odbiera pracownik przedszkola.

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola (grupa I) w szczególnych przypadkach, będą mieli możliwość wejścia na teren placówki, przy czym należy ściśle przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu. Przebywanie na terenie przedszkola będzie możliwe jedynie w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu przez pierwsze dni pobytu dziecka – w okresie adaptacji.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dziecko nie może zostać przyprowadzone jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.

Szczegółowe procedury funkcjonowania dzieci w przedszkolu będą dostępne w najbliższym czasie na stronie przedszkola.