Zarząd Rady Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca –Aleksandra Malec

Zastępca – Paulina Brzęk

Skarbnik/Sekretarz – Małgorzata Pietrucha

Komisja rewizyjna:

Anna Kurowska

Gabriela Pawłowska