Najważniejszą dla prawidłowego rozwoju dzieci aktywnością jest zabawa, w naszym przedszkolu dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy. Ponieważ małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość , poszerzyć horyzonty powiększyć zasób słów i rozwinąć umiejętności logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu obowiązują następujące programy:
Program Wychowania Przedszkolnego "Wokół przedszkola" wyd. MAC