Nasze przedszkole należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Dyrektor Zespołu – mgr inż. Maria Balawejder

Z-ca Dyrektora – mgr Anna Lisowicz

               Kadrę stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, samokształcenie) i pną się po poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Grupa 1

Nauczyciele: mgr Anna Micał - Ampaw, mgr Celina Młynek

Pomoc nauczyciela: Jolanta Kida

Grupa 2

Nauczyciele: mgr Justyna Bereś, mgr Monika Bober

Pomoc nauczyciela: Bernarda Jasiewicz

Grupa 3

Nauczyciele: mgr Dorota Kochanowicz, mgr Jolanta Lew

Pomoc nauczyciela: Marta Kotowicz

Grupa 4

Nauczyciele: mgr Agnieszka Gawron, mgr Agnieszka Chmiel

Pomoc nauczyciela: Małgorzata Fura

Grupa 5

Nauczyciele: mgr Ewa Łozińska, mgr Katarzyna Grabowiec

Pomoc nauczyciela: Teresa Maślanka

Angielski
Język angielski

mgr Laura Węglińska

Religia
Religia

ks.mgr Andrzej Tokarz