Sporządził: Marta Wrzos – Jopek

Intendent

Paulina Reizer

Kucharz

Rafał Kiwała

Kucharz

Dyrektor

mgr inż. Maria Balawejder