W myśl Działu 8 Kpc Art.  221 §  1(  Dz.U.2021.735 t.j.): Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

W związku z powyższym DYREKTOR  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje

w poniedziałki i piątki w godzinach 10.00 – 12.00

oraz

w środy w godzinach 15.00 – 16.00

i podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.

STATUT ZESPOŁU dostępny jest do wglądu Rodziców w kancelarii zespołu przy ul. Staroniwskiej 55 w Rzeszowie.

Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczono pana Roberta Sikorę. 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU ZSZP NR 4

ul. Staroniwska 55
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

GODZINY PRACY KSIĘGOWOŚCI ZSZP NR 4

ul. Staroniwska 45
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Adres

Ul. Staroniwska 55
35-101 Rzeszów

Telefon kontaktowy

Sekretariat: (017) 748 24 50
Księgowość: (017) 748 32 60
Intendent: (017) 748 32 55

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek


Przedszkole: 6:30 - 17:00
Sekretariat: 7:30 - 15:30
Księgowość: 7:30 - 15:30
Intendent: 6:30 - 14:30