20 Listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Nasze Przedszkole bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 20 Listopada o godzinie 10.00 dzieci wraz z nauczycielami przemaszerują w okolicach swojego przedszkola z transparentami, niebieskimi balonikami, wstążeczkami. Przez cały dzień odbywać się będą zajęcia, rozmowy, prezentacje dotyczące …

Spotkania dla Rodziców

W dniach 28 – 29 IX 2020 r. odbędą się spotkania organizacyjne dla rodziców według harmonogramu: Grupa II (średniaki) – w budynku przedszkola 29.09.2020 r. (wtorek) godzina 17.15 – zapraszamy rodziców dzieci z numerami 1 – 13 godzina 18.30 – zapraszamy rodziców dzieci …

Ogłoszenie

Od dnia 10.09.2020 r. Rodzice ( oraz upoważnione osoby), przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola, zobowiązani są samodzielnie zeskanować kartę elektroniczną. W przypadku gdy karta nie zostanie zeskanowana, opłata naliczana jest za cały dzień pobytu w przedszkolu. Za utrudnienia przepraszamy …

Pomiar temperatury w przedszkolu

W czasie pobytu w przedszkolu pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek stanowi sytuacja w której dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące na chorobę. Stan podwyższonej temperatury rozumie się jako temperaturę powyżej 37,2 stopni Celsjusza. Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy i jego …

Spotkanie dla Rodziców grupy I – Maluszki

Dnia 1.9.2020 oraz 2.9.2020 odbędą się spotkania organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkania odbędą się w budynku przedszkola według harmonogramu: 1.9.2020 (wtorek) – godzina 17:30 zapraszamy rodziców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł. …

Informacje sekretariat

UWAGA ! W związku ze stanem epidemii niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty:Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów,adres poczty elektronicznej: sekretariat@zszp4.resman.pl oraz e-dziennik. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie: Działające numery to: …