Każda osoba dorosła wie, że zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest sprawą najważniejszą wręcz kluczową. Przed największym wyzwaniem stają rodzice, którzy spędzają z dzieckiem największą ilość czasu w zaciszu domowym. Choć często nie rozmawia się o tym temacie wprost, w każdym działaniu, które podejmujemy staramy się wyeliminować zagrożenia i niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na dziecko. W pierwszych latach życia dziecka nie jest ono jeszcze świadome skutków swoich zachowań, a tym samym nie posiada umiejętności przewidywania zagrożeń. Wraz z wiekiem nasza rola jest coraz większa, dlatego też bardzo ważne jest, aby rodzice od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie efektów i ukształtowanie właściwych postaw wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Aby w jak najszybszym czasie osiągnąć zadawalające efekty należy wpajać zasady i normy dzieciom każdego dnia i konsekwentnie ich przestrzegać zarówno przez nas, czyli poszczególnych członków rodziny jak i dzieci. Często zamiast nich stosujemy przestrogi, które najczęściej okazują się mało skuteczne i nie dają żadnych rezultatów. Niewielkie doświadczenie życiowe wraz z presja rówieśniczą, oraz koncentracją na własnej osobie powodują, że dzieci częściej niż dorośli znajdują się w sytuacjach zagrożenia. Profilaktyka w takich przypadkach jest o wiele cenniejsza niż usuwanie ich późniejszych skutków. 

Kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, które spowodują, że Twoje dziecko będzie wiedziało jak zachować się w sytuacji trudnej:

1.Uświadamiaj dziecku, że tylko w sytuacji, kiedy zgubi się na ulicy czy w supermarkecie należy poinformować osobę dorosłą o tym, jak się nazywa i gdzie mieszka. Taka informacja jest niezbędna w przypadku powrotu do domu lub zgłoszenia sprawy na policji.

2. Przestrzegaj dziecko żeby nie brało od osoby dorosłej słodyczy, lub innego jedzenia chyba, że my, jako rodzice wyrazimy na to zgodę. Cukierek czasem może być dany w złych intencjach, dzieci muszą o tym wiedzieć!

3.  Ucz dziecko, że w sytuacji zagrożenia może zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej np. mamy z dzieckiem. Ważne, aby dziecko wiedziało, że nie każdy dorosły jest dla niego zagrożeniem. Wskaż mu osoby lub instytucje, do których może się bezpiecznie zwrócić w razie niebezpieczeństwa np. policjant, strażak, szpital, komisariat policji, urzędy itp.

4. Rozwijaj w nim szacunek dla własnej osoby. Nikt nie powinien dotykać go, przytulać, czy całować, jeżeli nie będzie miał na to ochoty. Zwłaszcza, jeżeli jest to osoba, której nie zna. Naucz je odmawiać.

5. Uświadamiaj dziecko, że dorośli powinni prosić o pomoc inną dorosłą osobę, a nie małe dziecko. Wyjątkiem niech będzie, gdy prosi go o pomoc osoba starsza albo, gdy dziecko widzi, że komuś stała się krzywda.

6. Mów dziecku żeby pod żadnym pozorem będąc w domu nie otwierało drzwi osobie obcej, nawet, gdy osoba nieznajoma twierdzi, że zna członków rodziny.

Chcąc być bezpiecznym o własne dziecko, musimy nauczyć je jak należy zachować się w różnych trudnych sytuacjach. W świecie pełnym zagrożeń i wyzwań umiejętności te wydają się być niezbędne. Szybka i prawidłowa reakcja uchroni go od niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą współczesny świat.

Opracowała: Monika Kucab

Źródło:

  1. Klus-Stańska D, Nowicka M, „Bezpieczeństwo dzieci”, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999r.
  2. www.mamotoja.pl/5-zasad-bezpieczenstwa-dla-dziecka