Nabór do przedszkola

NABÓR DO PRZEDSZKOLA 1 MARCA 2021 OD GODZINY 9:00  Nabór do przedszkola – Platforma VULCAN Wniosek podpisują obydwoje rodzice. Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwy jest podpis któregoś z nich do deklaracji proszę dołączyć oświadczenie. Wypełniony online, wydrukowany i podpisany wniosek …

Pomiar temperatury w przedszkolu

W czasie pobytu w przedszkolu pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek stanowi sytuacja w której dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące na chorobę. Stan podwyższonej temperatury rozumie się jako temperaturę powyżej 37,2 stopni Celsjusza. Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy i jego …

Spotkanie dla Rodziców grupy I – Maluszki

Dnia 1.9.2020 oraz 2.9.2020 odbędą się spotkania organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkania odbędą się w budynku przedszkola według harmonogramu: 1.9.2020 (wtorek) – godzina 17:30 zapraszamy rodziców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł. …

Informacje sekretariat

UWAGA ! W związku ze stanem epidemii niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty:Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów,adres poczty elektronicznej: sekretariat@zszp4.resman.pl oraz e-dziennik. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie: Działające numery to: …