Pomiar temperatury w przedszkolu

W czasie pobytu w przedszkolu pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek stanowi sytuacja w której dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące na chorobę. Stan podwyższonej temperatury rozumie się jako temperaturę powyżej 37,2 stopni Celsjusza. Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy i jego …

Spotkanie dla Rodziców grupy I – Maluszki

Dnia 1.9.2020 oraz 2.9.2020 odbędą się spotkania organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Spotkania odbędą się w budynku przedszkola według harmonogramu: 1.9.2020 (wtorek) – godzina 17:30 zapraszamy rodziców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł. …

Informacje sekretariat

UWAGA ! W związku ze stanem epidemii niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty:Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów,adres poczty elektronicznej: sekretariat@zszp4.resman.pl oraz e-dziennik. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie: Działające numery to: …

Deklaracja uczęszczania do przedszkola oraz niezbędne oświadczenia

Rodzice dzieci przedszkolnych zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej w okresie epidemii będą zobowiązani przed przyprowadzeniem dziecka do podpisania deklaracji uczęszczania oraz oświadczeń dostępnych w załączniku. Dokumenty można pobrać, wydrukować i wypełnione przekazać pracownikowi zespołu, który będzie odbierał dziecko. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to …

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Od 6 maja 2020 r. organizujemy opiekę dla Państwa dzieci przedszkolnych w reżimie sanitarnym. Z opieki w przedszkolu mogą korzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu …