Informacje

Zgodnie z regulaminem pracy dyrektor i wicedyrektor zespołu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w: poniedziałek 15.00 – 16.00 wtorek – piątek 10.00 – 12.00 oraz podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną. STATUT ZESPOŁU dostępny do wglądu rodziców w sekretariacie zespołu. Do …

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Zgodnie z zarządzeniem VIII/1682/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lutego 2022 r. informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie od 1 do 31 sierpnia 2022r.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa