Zarządzenie ws. przerw w funkcjonowaniu przedszkoli (przerwa wakacyjna)