Projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola i domu.

Dlatego w roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole przystąpiło do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”