Rekrutacja uzupełniająca

Od 17 do 28 maja trwa nabór uzupełniający do placówek wychowania przedszkolnego. Wyjaśniamy, że punkty oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają, tak jak przedszkola całodzienną opiekę i wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę, szeroką ofertę zajęć, doskonałe wyposażenie, w tym place zabaw. Przy okazji dają dodatkowo możliwość korzystania z bazy szkoły oraz zatrudnionych w niej specjalistów. Opłaty za pobyt są na takim samym poziomie jak w przedszkolach.

Podczas trwającej aktualnie rekrutacji, można zapisać dziecko do punktów/oddziałów przedszkolnych przy:

?Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie

?SP2 Rzeszów (3-4-latki)

?SP 10 Rzeszów

?Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

? Przedszkole Publiczne Nr 39 w Rzeszowie

Adres strony naboru:?https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/

Pełna lista wolnych miejsc

:?https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/FreePlaces

Serdecznie zapraszamy ??