DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC 2021

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w miesiącu lipcu. Rodzice chcący zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny proszeni       są o wypełnienie poniższej karty.

KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10

Wypełnioną i podpisaną kartę należy do 21 maja 2021 r. złożyć drogą mailową na adres: sekretariat@zszp4.resman.pl lub osobiście w sekretariacie zespołu.