DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz 5 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) ustala się w roku szkolnym 2020/2021 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Publicznym Nr 10 jest od 1 do 31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w miesiącu lipcu.