Pomiar temperatury w przedszkolu

W czasie pobytu w przedszkolu pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek stanowi sytuacja w której dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące na chorobę.

Stan podwyższonej temperatury rozumie się jako temperaturę powyżej 37,2 stopni Celsjusza.

Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy i jego temperatura jest podwyższona pracownicy przedszkola zawiadamiają rodziców.