Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Od 6 maja 2020 r. organizujemy opiekę dla Państwa dzieci przedszkolnych w reżimie sanitarnym.

Z opieki w przedszkolu mogą korzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

Rodzice ubiegający się o opiekę w przedszkolu powinni zgłosić ten fakt do sekretariatu zespołu w celu weryfikacji  zgodności  z wytycznymi  resortowymi dla przedszkoli.

Rodzice dziecka zobowiązani będą złożyć oświadczenie o aktualnym wykonywaniu pracy, a niezwłocznie także dostarczyć zaświadczenie z zakładów pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w przedszkolu: